Artesia

Cabernet Sauvignon, Ground Effect, Santa Ynez